images/__.jpg
images/1_1075_79_4-2.jpg
images/s1.jpg
images/s2.jpg
images/s5.jpg
WhatsApp-Image-2019-07-07-at-14.31.13.jpeg
arrow
arrow

به همت کارشناسان و مربیان مرکز یک دستگاه کامیون برای اجرای دوره های آموزشی در قالب دوره های مهارتی کوتاه مدت در حال تجهیز و بروز رسانی است. این کامیون بصورت یک کارگاه آموزشی سیار جهت اجرای دوره های کپسولی در مناطقی که به مراکز آموزش فنی و حرفه ای دسترسی ندارند استفاده خواهد شد.